اطلاعیه شماره 18 معاونت آموزشی دانشگاه با موضوع " دانشجویان کارشناسی در شرف فارغ التحصیلی متقاضی خوابگاه در تابستان 99"

دانشجویان کارشناسی که در شرف فارغ التحصیلی هستند و در نیمسال دوم 99-98 دروس عملی را اخذ نموده و به دلیل شرایط کرونایی نتوانستند در کلاس حضور یابند و برای شرکت در کلاس های حضوری نیاز به خوابگاه دارند، دانشگاه تمهیداتی با ظرفیت محدود در نظر گرفته، خواهشمند است متقاضیان جهت ثبت درخواست، فرم ذیل را تا تاریخ 99/4/25 تکمیل و ارسال نموده تا کدرهگیری را دریافت نمایند. ضمناً پس از بررسی ظرفیت خوابگاه و با لحاظ اولویت و شرایط کرونایی، خوابگاه برای متقاضیان واجد شرایط در نظر گرفته خواهد شد.این اطلاعیه جهت برآورد تعداد دانشجویان متقاضی صادر شده و تعهدی در خصوص واگذاری خوابگاه برای دانشگاه ایجاد نمی نماید.


 


زمان ارسال اطلاعات از طریق این فرم به پایان رسیده است.